Eliminace virů pomocí biorezonance

Viry

Je známo přes 3700 druhů virů. Některé viry napadají člověka a mohou způsobovat onemocnění. Žádné virové onemocnění nelze léčit antibiotiky. Důvodem podávání antibiotik u těchto onemocnění je předcházení následných takzvaných „superinfekcí“, tedy infekcí způsobených bakteriemi, které s odstupem několika dní napadnou předchozím virovým onemocněním oslabený organismus.

Viry jsou tzv. obligátní cizopasníci, žádný virus není schopen žít bez svého hostitele. Hostitelem může být v podstatě jakýkoliv organismus: např. bakterie.

K vzniku a propuknutí virózy nemoci přispívá celá řada faktorů, které se společně podílí na tzv. patogenezi. Ke vzniku onemocnění může dojít na místě infekce (tzv. lokální infekce), nebo v jiné tkáni, kam virus doputoval krví, mízou nebo nervovou tkání (tzv. generalizovaná infekce). Následně dochází k poškozování tkáně, a to buď přímým patogenním působením množícího se viru, nebo kvůli imunitní obraně, která útočí na virem napadenou tkáň.

Imunitní reakce je přirozená obrana těla před cizorodými částicemi, v tomto případě viry. Vyvinulo se množství mechanismů, jimiž se lidské tělo brání virové infekci, a to jak v oblasti tzv. vrozené imunity, tak i v imunitě adaptivní. Na druhou stranu, viry si často vyvíjí způsoby, jak imunitní obranu přelstít či oklamat. Schopnost těla odolat virové infekci je dáno právě tím, kdo pomyslný „souboj“ vyhraje.

Proti některým virózám je k dispozici účinná vakcína, proti některým virům byla vyvinuta léčiva specificky blokující některý virový enzym, tzv. virostatika, ale hlavní boje svádí imunitní systém hostitele. (zdroj: wikipedia.org)

Pomocí přístroje Bicom Optima vyvádím níže uvedené viry.

Frekvenční informace o virech:

 • Dětská obrna/polio
 • Hepatitida A
 • Hepatitida B
 • Hepatitida C
 • Herpes Simplex / Opar
 • Papillomavirus (HPV)
 • Herpes Zoster / Pásový opar
 • Prasečí viry
 • Porucha protivirové imunity
 • Příušnice
 • Virus Epstein-Barrové / Mononukleóza
 • Virus FSME / Klíšťová Encefalitida
 • Virus 1995 / 01
 • Virus 1996 / 12
 • Virus 1997 / 02
 • Virus 1997 / 03
 • Virus 1997 / 04
 • Virus 1997 / 05
 • Virus 1997 / 07
 • Virus 1997 / 10
 • Virus 1997 / 11
 • Virus 1997 / 12
 • Virus 1998 / 01
 • Virus 1998 / 03
 • Virus 1998 / 10
 • VIrus 1991 / 01
 • VIrus 1999 / 02
 • Virus 1999 / 12
 • Virus 2000 / 01
Důležité upozornění:

Biorezonanční metoda není klasická medicína. Biorezonance je alternativní metoda a nenahrazuje klasickou medicínu. Taktéž mé pracoviště nefunguje jako klasická ordinace, já nejsem lékař a proto také nenahrazuji Vašeho klasického lékaře.

Děkuji za pochopení

Bc. Jana Ryšková
Certifikát Bicom-optima
Certifikát sady KTT a baňkování
Certifikát Hammerovy ložiska
Certifikát pohybový aparát, eliminace alergií
Certifikát biorezonance ve veterinární medicíně
Certifikát buněčná ahormonální terapie
Certifikát
Certifikát systematika práce s přístrojem Bicom