Co je a jak funguje biorezonance

Co je Biorezonance?

Biorezonanční metoda Bicom je speciální postup, se kterým se medicína dala novou, směr udávající cestou. Díky přístroji BICOM Optima mohou být u mnohých případů zjištěny a eliminovány skutečné – často skryté příčiny onemocnění. Hlavním cílem bylo a je pomáhat lékařům a terapeutům mírnit, léčit a eliminovat onemocnění, aniž by se muselo počítat s vedlejšími účinky.

Když sud přeteče

Na dnešního člověka působí mnohá zatížení: chemické přísady v našich potravinách a pitné vodě, jedy ohrožující životní prostředí, radiační zatížení, bezpočet chemických substancí, používání medikamentů v chovu zvířat atd. Tyto zátěže zapříčiní u mnohých pacientů, že sud přeteče. To se projevuje v různých formách. Od nejasných poruch duševního stavu, chronické únavy až k závažným tělesným poruchám. Tato metoda nabízí možnost testování těchto individuálních zatížení a vyrovnání biofyzikální roviny.

Jakto funguje?

Biorezonanční metoda BICOM se používá v západní Evropě již více než 25 let v lékařství a přes 10 let ve veterinární medicíně. Patří stejně jako např. homeopatie a akupunktura do oblasti tzv. „komplementární medicíny“. Biorezonanční metoda BICOM je osvobození těla od rušivých, patologických vlivů v míře potřebné k uzdravení a k opětovné aktivaci vlastních obrannýchsil těla. S pomocí speciální elektroniky a modulační podložky BICOM lze frekvenční vzorky z terapeutické části transformovat do magnetických frekvenčních vzorků. Tímto způsobem pronikají frekvenční vzorky skrz každou buňku, každý orgán, každou kost a tím vytvářejí mimořádně intenzivní hloubkový účinek. Díky těmto inovacím a patentovanému biologickému filtru nemá přístroj BICOM konkurenci.

Celostní přístup v medicíně

Metoda BICOM je založena na celostním přístupu a upřednostňuje zjišťování příčin nikoli pouze příznaků. Člověk není tvořen jen buňkami, tkáněmi a orgány, ale i rozumovými a emočními projevy. Celostní medicína tedy eliminuje neduhy jiným způsobem, a to tak, že najde a řeší příčiny problému, které mohou být rozprostřeny různě po těle, ale i v psychice. Nenutí klientovi závislost na lécích, které mohou škodit vedlejšími účinky a tím mohou u klienta vyvolat jiné potíže. Proto také biorezonanční metoda pohlíží na klienta jako na celého člověka a nejen jako na komplex buněk a biochemických procesů. Je tak schopna najít a následně odstranit fyzické i psychické nedostatky.

Důležité upozornění:

Biorezonanční metoda není klasická medicína. Biorezonance je alternativní metoda a nenahrazuje klasickou medicínu. Taktéž mé pracoviště nefunguje jako klasická ordinace, já nejsem lékař a proto také nenahrazuji Vašeho klasického lékaře.

Děkuji za pochopení

Bc. Jana Ryšková
Certifikát Bicom-optima
Certifikát sady KTT a baňkování
Certifikát Hammerovy ložiska
Certifikát pohybový aparát, eliminace alergií
Certifikát biorezonance ve veterinární medicíně
Certifikát buněčná ahormonální terapie
Certifikát
Certifikát systematika práce s přístrojem Bicom