Jak funguje hubnutí pomocí biorezonance

Před několika lety vyvinula paní Brügemannová terapeutický koncept pro obézní pacienty. Pomocí biorezonanční terapie na akupunkturních bodech získají hodnotnou podporu při opatřeních k redukci hmotnosti.

Ošetření trvá cca 30-60 minut, přičemž je elektroda přiložena na akupunkturní bod a nastaví se příslušné programy.

Na základě těchto analogií ušních a tělových akupunkturních bodů přemýšlela MUDr. Irmler o tom, že musí být možné přenést ušní akupunkturní body ošetřované v hubnoucím programu na tělové akupunkturní body. V tradiční čínské medicíně jsou každému meridiánovému systému, příp. funkčnímu okruhu přiřazeny nejen orgány a jejich funkce, nýbrž i druhy tkání, smyslové orgány, barvy, chuťové kvality a emoce, jak to známe z teorie 5 elementů. Tak se dají najít i tělové akupunkturní body, které odpovídají abstraktním pojmům, jako je „touha po jídle“, „žádostivost“, „hlad“, apod.

Určení analogických tělových akupunkturních bodů se provádí tenzorem. Ušní akupunkturní elektroda se přiloží na ušní akupunkturní bod a přes kabel se spojí s elektrodou Goldfinger nebo knoflíkovou elektrodou, kterou se vyhledávají tělové akupunkturní body, které by přicházely v úvahu.

Měření obezity dle množství tuku:

Fyziologicky je vyšší podíl tuku u žen (norma do 28 – 30 %) než u mužů ( norma do 23 – 25 %).

Měření obezity dle BMI:

Nejběžněji používaný je index tělesné hmotnosti BMI (z anglického Body Mass Index), který definoval v minulém století A. Quetelet. BMI se vypočte tak, že se hmotnost vyjádřena v kilogramech dělí druhou mocninou výšky, která je vyjádřena v metrech. Pro jednoduchost můžete provést výpočet na stránce: vypocet.cz.

Zdravotní rizika podle kategorií BMI

BMI Kategorie podle WHO IOTF Zdravotní rizika
18,5 – 24,9 Normální rozmezí Minimální
25 – 29,9 NADVÁHA Nízká až lehce zvýšená
30 – 34,9 OBEZITA I. stupně Vysoká
35 – 39,9 OBEZITA II. Stupně Vysoká
> 40 OBEZITA III. Stupně Velmi vysoká

Používané akupunkturní body:

Bod 1: Nulový bod – CV8 – Božská hranice

Je to významný energetický bod. Použití také u průjmů, zažívacích potíží a nemocí jinových orgánů. Zde není analogie těžká, protože to je pupek, v tělové akupunktuře bod CV 8. Je energeticky velmi důležitý, protože tvoří společně s bodem plic 4 takzvanou „osu středu“. „Střed“ má v TČM velký význam – při poruchách látkové výměny se často hovoří o slabém nebo blokovaném středu, což znamená, že důležité, středu přiřazené orgány, příp. meridiánové systémy (jako žaludek/slezina-slinivka) nebo játra/žlučník) mohou být narušeny, což se u pacientů s problémy s hmotností stává velmi často.

Bod 2: Touha po jídle – CV12 – Bod potlačující závislosti

Bod CV 12 leží ve středu mezi xiphoidem a pupkem (viz obr. 3)[1]. Je to poplašný bod jak meridiánu žaludku, tak i středního meridiánu 3 ohřívačů a navíc mistrovský bod všech dutých orgánů. Spojuje jinové a jangové dráhy (5 jangových drah – tenké střevo, tlusté střevo, žaludek, žlučník a močový měchýř). Tonizuje čchi žaludku a sleziny, takže má hlavní význam při příjmu a využití potravy.

Bod 3: Bod hladu – ST36

Tento bod rozmnožuje energii ve všech dráhach, hlavně ve slezině. Zlepšuje využití energie z potravy, posiluje obranyschopnost, léčí potíže trávícího traktu, deprese a jiné nemoci. V programu tělové akupunktury se zde ošetřuje bod žaludku 36. Je to nejen obecný tonizační bod, nýbrž bývá označován jako „moře výživy“. Reguluje činnost žaludku, sleziny a střeva. Jako „spodnímu vlivnému bodu“ žaludku mu přísluší důležitá vylučovací funkce a funkce látkové výměny. Posiluje čchi žaludku a sleziny.

Bod 4: Hormonální specifický bod

Zde je potřeba nadřazený bod, který vlastně odpovídá „hormonální řídicí centrále“, jako je hypofýza. Toto místo se nachází v bodě jater 13. Je to nejen poplašný bod meridiánu sleziny-slinivky, nýbrž i mistrovský bod všech jinových orgánů. Odstraňuje stagnaci výživy žaludku a sleziny a harmonizuje tok čchi jater.

Bod 5: Bod žádostivosti

Bod tlustého střeva 4 je bodem pramene meridiánu tlustého střeva. Má mnoho funkcí: Vedle vyrovnávání energie vůči meridiánu plic odstraňuje blokády v průběhu meridiánu tlustého střeva, který, vycházejíce z ruky, vede k obličeji a ústům. Je tedy důležitým bodem látkové výměny a vylučování, který má kromě toho silný vliv na psýchu a má uklidňující vliv.

Bod 6: Bod štítné žlázy

Hormonaktivní body se nachází na meridiánu tří ohřívačů. Jako jangový meridián je třeba ho ošetřovat na levé straně. Meridián tří ohřívačů není přiřazen žádnému orgánu; klasicky se mu přisuzuje regulace cirkulace mízy a má tak mimořádnou funkci při mnoha endokrinních a funkčních poruchách (příjem, trávení, transformace, vylučování).

Bod 7: Bod jater

Příslušným bodem jsou játra 8. Je to tonizační bod meridiánu jater. Tonizační bod meridiánu aktivuje bezprostředně funkci orgánu. Tak bod játra 8 podporuje játra jak v detoxikační funkci (vylučování škodlivin), tak i v jejich funkci výměny tuků.

Bod 8: Bod frustrace

V bodě plic 7 je rovněž propojeno více funkcí: Není to jen průchozí bod meridiánu plic, který vede k meridiánu tlustého střeva, nýbrž aktivuje i jako klíčový bod cévu početí, speciální meridián, na kterém leží mnoho poplašných bodů a hlavních energetických bodů. Kromě toho je v psychickém a emocionálním ohledu významným bodem při potlačených emocí.

Bod 9: Protistresový bod

V TČM jsou emoce jako je zloba a agrese přiřazeny meridiánu jater. Známe výraz: „Přeběhla mu veš přes játra“.

Bod 10: Božská rovnováha

Zde odpovídá bod CV 17 nejlépe ušnímu akupunkturnímu bodu „Božská rovnováha“. CV 17 je jak poplašný bod horního meridiánu 3 ohřívačů, tak i důležitý bod křížení s jinými meridiány (slezina-slinivka, ledviny, střevo, 3 ohřívače), který bývá označován jako „moře čchi“, příp. „mistrovský bod energie“ a také jako „hlavní psychosomatický bod“. V TČM se často používá a jeho vegetativně vyvažovací funkce je velmi ceněna.

Bod 11: Slinivka

Funkčnímu okruhu žaludek / slezina-slinivka se přisuzuje centrální úloha při příjmu a využití potravin. Častými chybami při stravování jsou: nepravidelné, nadměrné, příliš rychlé a příliš pozdní jezení, jídlo v napjaté atmosféře nebo hovory o obchodních záležitostech během jídla. To vede k nedostatku čchi ve slezině, funkce sleziny je tedy omezena. I ledově chladné nápoje a jednostranná strava vede ke stagnaci výživy v žaludku a k oslabení sleziny se zadržováním vlhkosti a hlenu. Tento funkční okruh se tedy musí obzvláště podporovat. Proto se na závěr terapie ještě jednou ošetří bod jater.

Certifikát Bicom-optima
Certifikát sady KTT a baňkování
Certifikát Hammerovy ložiska
Certifikát pohybový aparát, eliminace alergií
Certifikát biorezonance ve veterinární medicíně
Certifikát buněčná ahormonální terapie
Certifikát
Certifikát systematika práce s přístrojem Bicom